Powiatowa Karta Rodziny

24 marca 2013 r. Burmistrz Radzymina – Pan Zbigniew Piotrowski podpisał umowę ze Starostą Wołomińskim – Panem Piotrem Uścińskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w zakresie programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.

Powiatową Kartę Rodziny może otrzymać każdy członek rodziny wielodzietnej, w tym wielodzietnej rodziny zastępczej, zamieszkałej na terenie Gminy Radzymin.

Za rodzinę wielodzietną uznaje się rodzinę składającą się z rodziców lub jednego rodzica, wychowujących trójkę i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym.

Powiatowa Karta Rodziny uprawnia do korzystania z różnorodnych udogodnień i zniżek w odpłatności za usługi oferowane przez podmioty wspierające rodziny wielodzietne, którymi obok Powiatu Wołomińskiego są Gminy z terenu Powiatu Wołomińskiego które przystąpiły do Programu Powiatowej Karty Rodziny.

Karty wydawane są na wniosek rodzica/przedstawiciela ustawowego każdemu uprawnionemu członkowi rodziny wielodzietnej. Przyznanie Karty nie jest uzależnione od dochodów w rodzinie. Rodzic/przedstawiciel ustawowy składa wypełniony i podpisany przez osoby pełnoletnie będące członkami rodziny Wniosek o wydanie Powiatowej Karty Rodziny dla członków swojej rodziny wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Wniosek można pobrać drogą elektroniczną ze strony www.radzymin.pl, www.takrodzina.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Plac Kościuszki 2, Biuro Obsługi Interesanta lub pokój nr 33. Osoba kontaktowa w sprawie: Pani Katarzyna Czuba, tel. 22 786 50 21 w. 161, 698 573 803, pokój nr 33.

Do wypełnionego i podpisanego wniosku należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Wołominie  (PIT) oraz zaświadczenie ze szkoły potwierdzające pobieranie nauki przez dzieci, które ukończyły 18 lat, a także aktualne kolorowe zdjęcie każdego członka rodziny (najlepiej w formie elektronicznej).

Ulgi i zniżki dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl w Gminie Radzymin:

• 50% zniżki od ceny biletów wejściowych na imprezy organizowane przez Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu.
• 50% zniżki od cen zajęć prowadzonych przez Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu:
- karate kyokushin
- plastyka
- muzyka (nauka gry na instrumencie)
- łucznictwo
- taniec sportowy
- piłka ręczna

• 50% zniżki od ceny biletów wejściowych na imprezy organizowane przez Miejską Salę Koncertową im. F. Chopina w Radzyminie.
• 50% zniżki od cen zajęć prowadzonych przez Miejską Salę Koncertową im. F. Chopina w Radzyminie i Bibliotekę Publiczną.
• 25% zniżki w opłatach za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin.
• zwolnienie z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za trzecie i każde następne dziecko w rodzinie.
• zniżki w Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie:
- 10% zniżki na szczepionki kojarzone dla dzieci
- 10% zniżki na szczepienia przeciwko grypie
- 10 % zniżki na I konsultacje u dietetyka
- 4 razy w roku wizyta bez zapisu u pediatry
- 4 razy w roku wizyta bez zapisu u internisty

Ulgi i zniżki dostępne dla wszystkich posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl:

• 50% zniżki w opłatach za zajęcia oferowane przez Marecki Ośrodek Kultury (dla posiadaczy karty 3+, 4+, 5+)
• 50% zniżki na opłaty za zajęcia sportowe prowadzone w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach, przy założeniu, że  suma zniżek dla jednego dziecka miesięcznie nie przekroczy kwoty 100 zł (dla posiadaczy karty 3+, 4+, 5+)
• 50% zniżki na opłaty za zajęcia prowadzone w ramach sekcji i kół zainteresowań w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach, przy założeniu, że suma zniżek dla jednego dziecka miesięcznie nie przekroczy kwoty 100 zł (dla posiadaczy karty 3+, 4+, 5+)

www.takrodzina.pl

Wniosek o wydanie Powiatowej Karty Rodziny

Apel do Radzymińskich przedsiębiorców

Uchwała Nr 364/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl

Uchwała Nr 394/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 364/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl

Autor informacji:
Katarzyna Czuba - Główny Specjalista ds. Opieki i Wychowania


 

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 101 gości oraz 0 użytkowników.