POGODA

OSTATNIO DODANE

"Parkuj i jedź"

grafikaPonad 800.000 zł dofinansowania otrzyma Gmina Radzymin na wybudowanie 3 parkingów typu P+R. Fundusze zostały przyznane w ramach inicjatywy ZIT – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których ideą jest współpraca samorządów z obszaru metropolitalnego Warszawy, obejmującego stolicę i 39 okalających ją gmin. Parkingi P+R powstaną w Słupnie przy skrzyżowaniu Żeromskiego i Jana Pawła II, w Radzyminie przy hali sportowej oraz przy ulicy Wyszyńskiego pomiędzy ul. Stary Rynek a Komunalną.

Informacja prasowa m. st. Warszawy z dn. 7 grudnia 2016 r.:

Rozwój sieci parkingów „Parkuj i Jedź” w metropolii warszawskiej

Startują pierwsze projekty dotyczące mobilności miejskiej w Warszawie i 15 gminach podwarszawskich. Samorządy metropolii warszawskiej pozyskają na rozbudowę systemu parkingów „Parkuj i Jedź” 60 mln złotych dofinansowania z funduszy europejskich w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, uwzględnionego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Niebawem zostaną zawarte umowy o dofinansowanie wybranych projektów.

Aglomeracja warszawska aspiruje do bycia silnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym w Europie z zachowaniem perspektywy lokalnej. O sile naszego miasta i jego obszaru metropolitalnego decydują przede wszystkim nasi mieszkańcy - ich aspiracje, zaangażowanie, kreatywność, otwartość. Metropolia warszawska dąży do tego, aby być miejscem przyjaznym i dostępnym dla własnych mieszkańców. Ma aspiracje być na tyle atrakcyjną, aby chcieli się tu osiedlać wysokiej klasy specjaliści z różnych obszarów gospodarczych. Dlatego istotne jest prowadzenie przez samorządy zaangażowane w rozwój metropolii działań służących poprawie warunków i jakości życia mieszkańców poprzez realizację projektów mających na celu m.in. zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i uciążliwości transportu w aglomeracji. Ważnym elementem realizacji tych założeń jest budowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź”. Sieć parkingów posłuży, w szczególności mieszkańcom przedmieść, w codziennych dojazdach do centrum, a także zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za” wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim.

W efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin wybrano do realizacji 13 projektów, dzięki którym zostanie znacznie poszerzona sieć parkingów „Parkuj i Jedź”. Planowane inwestycje będą obejmować wybudowanie nowych lub przebudowanie już istniejących parkingów w Warszawie oraz w gminach sąsiadujących ze stolicą (Markach, Lesznie, Wołominie, Kobyłce, Legionowie, Radzyminie, Podkowie Leśnej, Ząbkach, Żyrardowie, Grodzisku Mazowieckim, Wieliszewie, Jaktorowie, Pruszkowie, Piastowie, Michałowicach). Warto zaznaczyć, że jednym z istotnych kryteriów wyboru była bliska lokalizacja planowanych inwestycji przy przystankach transportu zbiorowego, co powinno zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej. Z bezpłatnego parkowania będą mogli korzystać podróżujący posiadający bilet komunikacji miejskiej lub biletu lokalnego przewoźnika. Zakłada się, ze parkingi „Parkuj i Jedź” zlokalizowane w podwarszawskich gminach będą jednolicie oznakowane. Wszystko po to, aby mieszkańcy w łatwy sposób odróżnili parkingi działające w systemie od innych: „dzikich” lub działających na zasadzie komercyjnej.

Jest to dopiero pierwszy krok w budowaniu sieci parkingów ‘Parkuj i Jedź” w ramach metropolii warszawskiej. Przewiduje się kolejne nabory projektów związanych z realizacją tego zadania. W lutym 2017 roku rozpocznie się kolejny konkurs z alokacją na kwotę 6 000 000 euro. W ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obecnie trwa proces zawierania umów o dofinansowanie na projekty edukacyjne oraz związane z rozwojem gospodarki.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne metropolii warszawskiej:

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizowanie przez m.st. Warszawę oraz 39 podwarszawskich gmin wspólnych przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą całego obszaru metropolitalnego. Projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nie mogą być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami, muszą być wzajemnie powiązane.

Do najciekawszych projektów należą:

  • E-usługi publiczne (Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny, Dostęp do informacji publicznej, Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK)
  • Gospodarka (Rozwój oferty terenów inwestycyjnych, Promocja gospodarcza)
  • Edukacja (Opieka nad dziećmi do lat 3, Rozwój kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży, Doradztwo edukacyjno-zawodowe)
  • Transport niskoemisyjny (Rozwój sieci dróg rowerowych, Rozwój sieci parkingów P+R)

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

gadowski

michalkiewicz

Tymiski

e-book

ABC JOW

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.