540 lat nadania praw miejskich Radzyminowi

 
W Radzyminie 05 i 06.09.2015 r. odbyły się uroczystości związane z uczczeniem 540 rocznicy uzyskania praw miejskich.
PLAKAT jpg...
Nadanie praw miejskich Radzyminowi odbyło się 10.IX.1475 r.
CEN www wydarz1 341 1CEN www wydarz1 341 2 
 W XV w. na Mazowszu, na arenie życia społeczno-politycznego pojawił się ród Radzymińskich, herbu Brodzic. Byli oni ludźmi zamożnymi i wpływowymi. Sprawowali wysokie urzędy dworskie i ziemskie. Jan z Radzymina (Radzymiński) pojawił się na dworze młodych książąt, synów Bolesława IV. Szybko awansował. W 1473 r. Konrad III Rudy mianował go starostą liwskim. W tym samym roku przeniósł się na dwór Bolesława V – księcia warszawskiego i zakroczymskiego. Za rok książę Bolesław V mianował Radzymińskiego na urząd podkomorzego zakroczymskiego. Jan Radzymiński otrzymał w spadku po swoim ojcu m.in. wieś Radzimino (dzisiaj Radzymin) w ziemi warszawskiej. 10.IX.1475 r. na zjeździe książąt w Pułtusku Bolesław V przekazał Radzymińskiemu przywilej, nadający prawa miejskie wsi Radzymin na prawie chełmińskim. Tym samym zwolnił ludność miejską spod jurysdykcji i władzy wojewodów, kasztelanów, sędziów. Jednocześnie wyznaczył czynsz książęcy na 2 grosze od włóki ziemi i zwolnił mieszczan od robót zamkowych. Podpisując dokument lokacyjny, Bolesław V zezwolił na prowadzenie handlu w mieście Radzymin na zasadach obowiązujących w innych miastach. Ustanowił sąd tygodniowy w środy, który miał rozstrzygać sprawy sporne, w tym także dotyczące kupców. W latach 1480-1481 Jan Radzymiński sprawował urząd marszałka dworu książęcego, a wkrótce awansował na najwyższy ówczesny urząd kasztelana warszawskiego. W 1483 r. kasztelan otrzymał od księcia Bolesława zezwolenie na budowę murów obronnych wokół Radzymina, a także prawo do zamknięcia gościńców omijających miasto, czym zapewnił miastu lepsze warunki rozwoju. Nadanie praw miejskich przyniosło Radzyminowi daleko idące korzyści natury ekonomicznej.

Wg: Grażyny Matejuk
Źródło: ROKiS Radzymin

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 116 gości oraz 0 użytkowników.