POGODA

OSTATNIO DODANE

Praca konkursowa

Praca, która zdobyła I miejsce w konkursie na najlepszą pracę pisemną pt. „Stare Załubice– postęp cywilizacyjny i ekonomiczny na przestrzeni lat 1945 – 2012”, ogłoszony przez Redakcję Serwisu: Załubice.pl

Listopad 2012 r.

Autor: Patrycja Kowal  uczennica II kl. Gimnazjum w St. Załubicach  

 

Pomimo, że historia Załubic sięga już czasów IX w, ja postaram się w mojej pracy ująć ostatnie, najważniejsze lata dla rozwoju mojej miejscowości, czyli lata 1945-2012.  Choć tak naprawdę na podstawie własnych obserwacji nie mogę dużo powiedzieć, o tyle swoją wiedzę muszę wzbogacać opowieściami dziadków, najstarszych mieszkańców Załubic i historii spisanej na papierze.

Tuż po okupacji, bo w roku 1946, w Załubicach przeprowadzono reformę rolną, która polegała na oddaniu do użytkowania ziem na własność chłopom wiejskim. Podzielono więc folwark p. Skalskiego oraz folwark p. Szaniawskiego. Mieszkańcy Załubic z radością przyjęli tę informację i zaczęli razem z mieszkańcami innej wsi odbudowywać swoje miejscowości. W roku 1949 odbudowana została strażnica OSP, która została zbudowana z pustaków pochodzących z obory p. Skalskiego z Myszyńca. Następnie została wznowiona praca Poczty Polskiej. Budynek jej mieścił się na posesji p. Rychlińskiego, potem zaś u p. Chojnackiego, gdzie stoi do dziś.  Ze znalezionych informacji można stwierdzić, że szkoła wznowiła swą działalność w roku 1955, lecz z informacji starszych mieszkańców Załubic dowiadujemy się, że szkoła wznowiła działalność zaraz po wojnie. Początkowo lekcje odbywały się w drewnianym baraku, ponieważ szkoła wcześniej nie posiadała żadnego budynku. Barak ten został przewieziony z niemieckiej wsi – Dąbrowa, który po dziś stoi na załubickim placu zabaw.  Kolejnym budynkiem szkoły  był budynek mieszczący się koło teraźniejszej remizy. Budynek ten został sprowadzony z miejscowości Ruda-Łoś. W latach 1947-50 w  szkole prowadzona była misja angielska, która miała na celu dożywianie uczniów, dostarczanie odzieży oraz pomoc lekarską. W latach 50 działał odział ZHP oraz szkolne koło PCK. Teraźniejszy budynek szkoły, a konkretnie jego najstarsza część została wybudowana w 1968 r. z Funduszu Społecznych Szkół i Internatów. Szkoła ogrzewana była piecami kaflowymi oraz posiadała malutką toaletę. Nowa część szkoły została dobudowana w roku 1989, zaś hala gimnastyczna została oddana do użytku w roku 2005.  Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii naszej wsi jest dostarczanie światła od roku 1963. Od tej pory wszyscy mieszkańcy Załubic mogą mieszkać w  oświetlonych pomieszczeniach. W latach 60 przez kilka lat budowany był Zalew Zegrzyński, który jest największą atrakcją naszej miejscowości, zaś wałami przeciwpowodziowymi otoczono rzeki: Bug i Narew.

W tym samym czasie w okolicach Zalewu Zegrzyńskiego powstawały pierwsze ośrodki wypoczynkowe, które dawały pracę dużej ilości mieszkańców Załubic.  Następnym ważnym wydarzeniem jest wybudowanie szosy, która połączyła naszą wieś z Warszawą, a było to w roku 1973. W tym samym roku powstał kiosk oraz przystanek autobusowy mieszczący się na skrzyżowaniu obok szkoły. Nie można pominąć faktu, iż w tym samym czasie w Załubicach zaczął działać Klub Młodego Rolnika – nazywany też klubo-kawiarnią. Było to miejsce spotkań, wspólnego oglądania meczów w telewizji oraz nauki gry na instrumentach. Właśnie dzięki nauce gry na instrumentach w naszej wsi powstał zespół muzyczny, w którego skład wchodzili p. Siarna, p. Jankowski oraz p. Sokołowski. Zaś w roku 1975 został pobudowany Dom Nauczyciela, w którym zamieszkały cztery nauczycielskie rodziny. Rok 1976 był rokiem obfitującym w ważne wydarzenia dla naszej miejscowości. Najpierw w sierpniu staliśmy się pełnoprawnymi parafianami Kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika, zaś  3 października tegoż roku cała wieść świętowała 50-lecie straży pożarnej w Załubicach.

Lata 80 i 90  też obfitowały w wydarzenia, które przez  najstarszych mieszkańców Załubic pamiętane są do dziś, a mianowicie na początku lat osiemdziesiątych drewniane mosty zamienione zostały na betonowe, zaś na początku lat 90 została pobudowana dotychczasowa remiza strażacka, a ok. roku 1994  Załubice mogły cieszyć się możliwością korzystania z gazu, zaś pod koniec XX w. w naszej wsi pojawiły się pierwsze telefony.

Trzeba też zwrócić uwagę na to, jak nasi mieszkańcy pozyskiwali pieniądze. Początkowo, zaraz po wojnie, aż do późnych lat XX w. wszyscy chłopi zajmowali się rolnictwem. Jeżeli ktoś nie chciał wykonywać takich prac,  musiał przeprowadzić się do innych, większych miast, bądź do Warszawy, ponieważ w Załubicach w tamtych czasach nie było możliwości znalezienia innej pracy.

Natomiast teraz, tylko pojedyncze rodziny zajmują się gospodarstwem, ponieważ nie jest to aż tak bardzo dochodowe jak w minionych latach. Większość ludzi pracuje w Warszawie lub w firmach prowadzonych przez mieszkańców Załubic.  Mniej więcej na początku lat 70, duża część załubickich rodzin zaczęła się zajmować uprawą pieczarek, ponieważ była to dochodowa praca. Jednak z upływem czasu hodowle zaczęły upadać. Tylko nieliczne rodziny w kolejnych latach utrzymywały się z hodowli pieczarek. Następnie zaczęto szukać innych źródeł dochodów. Była to uprawa warzyw i kwiatów. Później zaczęto stawiać na cukiernie - pierwsza powstała u p. Maciejewskich. Cukiernie utrzymują się do dziś, dają możliwość zatrudnienia wielu mieszkańcom. Następnym źródłem pracy są okoliczne sklepy. Choć w latach wcześniejszych był tylko jeden na całą wieś, z czasem powstał GS, zaś potem, aż do tej pory, powstają nowe oferujące mieszkańcom i działkowiczom ciekawe usługi. Na podstawie sklepów można powiedzieć, że wszystko bardzo się rozwinęło. Kiedyś stało się wiele godzin w kolejce po jakąś błahostkę, wszystko było na „kartki” , teraz zaś mamy  wygodę, jest możliwość płacenia kartą i oczywiście w naszej wsi mamy dostęp do punktu „LOTTO”.

Jeżeli chodzi o rozwój turystyczny to ważnym elementem jest Zalew Zegrzyński. Jest to miejsce, które najbardziej przyciąga mieszkańców większych miast, którzy na terenie Załubic mają działki. Załubice to miejscowość bogata w walory przyrodnicze. Bogactwo fauny i flory naszych lasów czy rzek – szczególnie rzek, ponieważ rzeka Rządza to częsty kierunek rybaków, nie tylko tutejszych. Pod względem ekonomicznym przynosi to zyski gminie, ponieważ działkowicze, a także okoliczni mieszkańcy płacą podatki, mają też znaczący wpływ na dochody miejscowych sklepów, cukierni czy baz noclegowych. Należy nadmienić, iż w niedalekiej przeszłości na terenie naszej miejscowości powstał Zajazd „Zielony Zakątek”, który nie tylko oferuje pokoje, ale również ma bogato wyposażony sklep spożywczy oraz pub.

Załubice rozwinęły się też pod względem przemysłowo-ekonomicznym. Mamy wiele różnorodnych firm, z których usług korzystają zarówno okoliczni mieszkańcy, działkowicze, jak i mieszkańcy innych miejscowości. Do grona takich firm zaliczyć możemy Zakład Elektromechaniczny pana Zbigniewa Jabłońskiego, który powstał 22 lata temu, czyli w 1990 r. Jest to firma, która zajmuje się przewijaniem silników oraz ich obróbką i montażem .

Kolejną, dobrze prosperującą firmą działającą na naszym terenie jest firma MAT-BUD-TRANS, założona w roku 1996. Oferuje  szeroki zakres materiałów budowlanych, usługi transportowe oraz zimowe utrzymanie dróg miasta stołecznego Warszawy.
Pielęgniarski Dom Opieki to również działalność prowadzona na terenie Załubic. Został założony w roku 1999 i jest prowadzony przez doświadczoną pielęgniarkę p. Dorotę Kalbarczyk.
Następną godną zauważenia firmą jest cukiernia „U Basi” prowadzona przez p. Barbarę Kołnierzak, która powstała w 2002 r. Oferuje nie tylko wspaniałe wyroby cukiernicze, których przepisy pochodzą z rodzinnej tradycji ale również produkty garmażeryjne.

 

Warto zwrócić uwagę na to, że nasza miejscowość jako pierwsza w gminie od 12 listopada 2008 r. jest obsługiwana przez Zarząd Transportu Miejskiego Warszawa
tj. linię podmiejską 734 ( Nowe Załubice – Żerań FSO ) oraz przez firmę transportową RAF-BUS na trasie Nowe Załubice (Opole) – Radzymin.

Jeżeli chodzi o rozwój kulturalny naszej wsi, to godne zauważenia są powstałe grupy na terenie naszej miejscowości. Najdłużej działającą oraz zrzeszającą największą ilość naszej młodzieży jest Klub Sportowy „Rządza Załubice”, który swój początek datuje na dzień 8 czerwca 1997 r. Powstał  z inicjatywy p. Zbigniewa Jabłońskiego oraz młodzieży załubickiej. Siedziba klubu od swojego powstania aż do dnia dzisiejszego mieści się w budynku OSP, a treningi odbywają się na boisku znajdującym się na pograniczu Załubic i Rudy. Klub wiele zawdzięcza firmie naszego mieszkańca JW. Construction, która go wspiera i pomaga finansowo.
Z inicjatywy nowego prezesa p. Zdzisława Dąbrowskiego w 2012 r. powstała drużyna przeznaczona dla młodych chłopców ze szkoły podstawowej.

Kolejną grupą zrzeszającą młodzież jest schola parafialna, która  powstała w sierpniu 2009 r. z inicjatywy Katarzyny Potęgi oraz Martyny Dąbrowskiej. Był to pierwszy młodzieżowy zespół, który dba o oprawę Mszy Świętych w parafialnym Kościele.

Oczywiście w naszej miejscowości nie myśli się tylko o młodzieży lecz również o starszych mieszkańcach. Z myślą o nich, powstało w marcu 2010 r. Koło Emerytów i Rencistów. Liczy ono  34 osoby z całej tutejszej okolicy.
Przewodniczącą Koła została p. Bożena Szczepaniak, sekretarzem p. Elżbieta Kowal, a skarbnikiem
 p. Maria Pyśkiewicz. Członkowie tego koła biorą udział w spotkaniach kulturalnych, patriotycznych, rozrywkowych oraz różnorodnych wyjazdach.

Od października br. w Zespole Szkół prowadzone są zajęcia fitness, mające na celu poprawę krążenia oraz układu oddechowego. Z inicjatywy p. Lucyny Śliwińskiej – nauczycielki miejscowej szkoły zorganizowała się grupa zuchów – dzieci ze szkoły podstawowej.

Warto zwrócić uwagę, iż nasza miejscowość ma wspaniałego sołtysa , który dba o to, aby mieszkańcom nie brakowało w ciągu roku wielu atrakcji. Ostatnim bardzo dobrze zorganizowanym wydarzeniem był „Dzień Ziemniaka”, który przyciągnął nie tylko tutejszych mieszkańców, ale i mieszkańców okolicznych wsi.

Podsumowując, nasza wieś w latach 1945 - 2012, pod względem – ekonomicznym, przemysłowym, kulturalnym i  turystycznym bardzo się rozwinęła.
Choć mieszkańcy mają w sobie wielki potencjał, to można stwierdzić, że władza nieco nas ogranicza, np. już od dłuższego czasu trwają rozmowy na temat odebrania nam możliwości dojazdu komunikacją miejską. Myślę, że nie jest to rozsądne posunięcie, ponieważ wiele młodych osób musiałoby zrezygnować ze swoich marzeń i planów związanych z dalszą edukacją.

Patrycja Kowal

Stare Załubice 30 października 2012 r.

 

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

gadowski

michalkiewicz

Tymiski

e-book

ABC JOW

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.